Landbruget

LANDBRUGET


Familien Wetche - 5. generation på Hvanstrup

Familien der bor på Hvanstrup består af Torsten og Anne-Louise. Vi har fire børn, Oscar, Carl-Emil, Caroline og Alma.


I 1997 omlagde vi bedriften til økologisk drift. Det skete samtidig med at Torsten købte halvpart i gården og sammen med sin far Frants dannede Hvanstrup I/S. I 2005 Torsten købte Torsten resten af Hvanstrup.


Hvanstrup er en malkekvægsgård. Vi har ca. 120 malkekøer, 130 kvier og kalve og 130 stude (kastrerede tyre). Hovedparten af køerne er Sortbrogede Dansk Malkerace, men vi krydser med andre koracer for at få sundere og stærkere dyr. Malkekøerne går i løsdriftstald, og vi leverer mælken til Thise Mejeri. På gården producerer vi græsmælk. Læs om konceptet her.


Græsmælken har opnået alle fire blade i Coop's dyrevelfærdsmærke. Læs om mærket her


På Hvanstrup kælver alle køerne fra maj til august. Det betyder, at vi får alle kalve om sommeren, hvor resten af dyrene er ude på græs. Kalvene fødes på marken og efter 4-5 dage hos koen, kommer de ind i en fællesboks sammen med 5 andre kalve, hvor de får mælk i en mælkebar.


Vi studer tyrekalvene for at få en helhed og afslutning i produktionen. Der har altid været kreaturer på Hvanstrup, hvilket også er meget oplagt, pga. de mange enge der grænser ned til Trend Å. Af de i alt 408 ha. er der ca. 100 ha. eng, 40 ha. skov o. lign. og 260 ha. under plov.


Heraf dyrkes 150 ha. til human ernæring, og de resterende 110 ha. er med græs til kreaturerne.


På gården arbejder Janneke, Willem, Sussie, Jürgen, Jens, Christina og Steffen. De hælper hinanden med malkning og alm. daglig pasning af alle dyrene.


Det hænder, at vi om forår indkøber vi en håndfuld smågrise, som får lov til at boltre sig udendørs på en mindre mark. De bliver langsomt fedet op i løbet af sommeren, og må så lade livet sidst på efteråret. Frilandsgrisene giver magert kød med bid i! Når sommeren bliver for varm, tager de en tur i mudderbadet.

På gården har vi to hunde. Luna, en Engelsk Springer Spaniel og Aya, en sort Cocker spaniel. Torsten bruger dem til jagt. Desuden har vi 2 islandske heste - Siff og Gula.


Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

'Hvis du scanner QR koden, kommer Mejeriforeningens artikel med lille film og Feed No Food og GræsmælkBedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne