Landbruget

Familien Wetche - 5. generation på Hvanstrup

Familien der bor på Hvanstrup består af Torsten og Anne-Louise, samt vores fire børn, Oscar født i ´97, Carl-Emil født ´99, Caroline født ´00 og Alma født ´03


I 1997 omlagde vi bedriften til økologisk drift. Det skete samtidig med at Torsten købte halvpart i gården og sammen med sin far Frants dannede Hvanstrup I/S. I 2005 har Torsten købt resten af Hvanstrup.


Hvanstrup er en malkekvægsgård. Vi har ca. 120 malkekøer, 130 kvier og kalve og 130 stude (kastrerede tyre). Hovedparten af køerne er Sortbrogede Dansk Malkerace, men vi er begyndt at krydse med andre koracer for at få sundere og stærkere dyr. Malkekøerne går i løsdriftsstald, og vi leverer mælken til Thise Mejeri. På gården producerer vi græsmælk. Læs om konceptet her.

Græsmælken har opnået alle fire blade i Coop's dyrevelfærdsmærke. Læs om mærket her


På Hvanstrup kælver alle køerne fra maj til august. Det betyder at vi få alle kalve om sommeren, hvor resten af dyrene er ude på græs. Kalvene fødes på marken, og efter 3-5 dage hos koen, kommer den ind i en fællesboks, sammen med 5 andre kalve. De får mælk i en mælkebar.


Vi studer tyrekalvene for at få en helhed og afslutning i produktionen. Der har altid været kreaturer på Hvanstrup, hvilket også er meget oplagt, pga. de mange enge der grænser ned til Trend Å. Af de i alt 270 ha. er der ca. 40 ha. eng, 45 ha. skov o. lign. og 185 ha. under plov.


Heraf dyrkes 45 ha. til salgsafgrøder, og de resterende 140 ha. dyrkes til eget foderforbrug.

På gården arbejder Janneke, Willem, Sussie og Christina. De hælper hinanden med malkning og alm. daglig pasning af alle dyrene.


Det hænder, at vi om forår indkøber vi en håndfuld smågrise, som får lov til at boltre sig udendørs på en mindre mark. De bliver langsomt fedet op i løbet af sommeren, og må så lade livet sidst på efteråret. Frilandsgrisene giver magert kød med bid i! Når sommeren bliver for varm, tager de en tur i mudderbadet.


Udover et par meget kælne katte, har vi to hunde. Luna, en Engelsk Springer Spaniel og Max, en brun Labradore. Torsten bruger dem til jagt.


Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Anne-Louise og Torsten P. Wetche

Hornumvej 95,

9640 Farsø, Danmark